Neurolanguage Communication

NL Communication® Online in Bulgarian

2020-10-28T17:59:57+00:00

Neurolanguage Communication® Certification Neurolanguage Coaching® за учители, обучители и преподаватели по всички дисциплини (включително HR мениджъри, собственици на бизнеси, предприемачи) Общо обучение: 20 часа Кредити: 20 ICF кредита   Никога преди не сме спирали света - в този безпрецедентен момент, нека да направим нещо несравнимо ! Нека превърнем негативното в положително. Възползвайте се от шанса да станете Neurolanguage Communication® Coach. Това е глобална промяна – нека да променим света на образованието и комуникацията.   Този 5-дневен интензивен курс дава по-дълбоко разбиране за мозъка и влиянието на емоциите върху нас. Въздействайте с думите си и придобиите яснота и увереност ,за да  бъдете [...]

NL Communication® Online in Bulgarian2020-10-28T17:59:57+00:00

NL Communication® Online 10-Days MARATHON – 12:00-14:00 CET time

2020-03-25T01:43:28+00:00

Neurolanguage Communication® Certification Neurolanguage Coaching® for teachers, trainers and educators of any discipline (including HR managers, Business Owners, Entrepreneurs) Total Training hrs: 20 hours Credits: 20 ICF credits In this unprecedented time, let’s do the unprecedented – never before have we stopped the world! So in this forced stop, let’s turn the negative into positive and take the chance to develop as a Neurolanguage Communication Coach. This is a global shift – so let’s SHIFT THE GLOBE into a new prospective of education and communication. This 10 day intensive course brings a deeper understanding of the brain and how we can [...]

NL Communication® Online 10-Days MARATHON – 12:00-14:00 CET time2020-03-25T01:43:28+00:00
Go to Top